O FIRMIE OFERTA WYMAGANIA PRAWNE KONTAKT
 
OFERTA
 
    Ewidencje, sprawozdania    
    Wnioski, pozwolenia    
    Gospodarka odpadami    
    Audyty, przeglądy, analizy    
    Programy ekologiczne    
    Systemy zarządzania    
         

Audyty, przeglądy i analizy ekologiczne

 

 
 • audyty ekologiczne oceniające stopień spełniania wymagań prawnych w zakresie:
  - ochrony powietrza,
  - gospodarki wodno-ściekowej,
  - gospodarki odpadami,
  - gospodarki substancjami (azbest, PCB, substancje niebezpieczne, substancje kontrolowane),
  - ochrony powierzchni ziemi,
  - ochrony przed hałasem i polami,
  - ochrony przyrody i krajobrazu,
  - całościowego oddziaływania na środowisko.

 • audyty inwestorskie wraz z oceną potrzeb i nakładów
  inwestycyjnych,


 • przeglądy ekologiczne instalacji i nieruchomości,

 • analizy ochrony środowiska (przedprywatyzacyjne, inne)


  
Wdrażanie systemów zarządzania
wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskiem
wg normy PN-EN ISO 14001:2005...

Ewidencje, opłaty i sprawozdania ekologiczne
Prowadzenie ewidencji oraz wyliczanie opłat
za korzystanie ze środowiska...
© Ecostandard 2006—2013