O FIRMIE OFERTA WYMAGANIA PRAWNE KONTAKT
 
OFERTA
 
    Ewidencje, sprawozdania    
    Wnioski, pozwolenia    
    Gospodarka odpadami    
    Audyty, przeglądy, analizy    
    Programy ekologiczne    
    Systemy zarządzania    
         

Programy i projekty ekologiczne

 

 
 • opracowanie programów ekologicznych ze wskazaniem możliwych źródeł dofinansowania (fundusze unijne, krajowe dotacje, pożyczki i kredyty preferencyjne),

 • przygotowanie i realizacja projektów ekologicznych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych:
  - sporządzenie biznesplanu wraz z oceną efektywności ekologicznej inwestycji,
  - wypełnienie i złożenie wniosku o dofinansowanie,
  - pomoc w wyborze wykonawcy projektu,
  - nadzór realizacyjny nad wykonaniem i końcowym rozliczeniem projektu.

 • sporządzanie wniosków niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (raport oceny oddziaływania na środowisko, karta informacyjna przedsięwzięcia),

 • opracowanie programów ochrony środowiska oraz planów gospodarki odpadami jednostek samorządu terytorialnego (gminne, powiatowe, wojewódzkie).  
Ewidencje, opłaty i sprawozdania ekologiczne
Prowadzenie ewidencji oraz wyliczanie opłat
za korzystanie ze środowiska...

Wnioski o wydanie pozwoleń ekologicznych
sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń
na emisję gazów i pyłów do powietrza...
© Ecostandard 2006—2013