O FIRMIE OFERTA WYMAGANIA PRAWNE KONTAKT
 
OFERTA
 
    Ewidencje, sprawozdania    
    Wnioski, pozwolenia    
    Gospodarka odpadami    
    Audyty, przeglądy, analizy    
    Programy ekologiczne    
    Systemy zarządzania    
         

Wdrażanie systemów zarządzania

 

 
 • wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskiem wg normy PN-EN ISO 14001:2005:
  - audit wstępny oceniający stopień przygotowania organizacji do wdrożenia systemu,
  - opracowanie niezbędnej dokumentacji systemu,
  - szkolenia pracowników i auditorów wewnętrznych,
  - pomoc w przeprowadzeniu auditów wewnętrznych oraz przeglądu kierownictwa,
  - pomoc w procesie certyfikacji sytemu.

 • wdrażanie systemów zarządzania jakością (PN-EN ISO 9001:2009),

 • wdrażanie systemów zarządzania BHP (PN-N-18001:2004, OHSAS 18001:2007),

 • wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności (HACCP, GMP),

 • wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania.
  
Programy i projekty ekologiczne
opracowanie programów ekologicznych ze wskazaniem możliwych źródeł dofinansowania
(fundusze unijne, krajowe dotacje, pożyczki i kredyty preferencyjne), ...

Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami
program kompleksowej i efektywnej
gospodarki odpadami, obejmujący...
© Ecostandard 2006—2013