O FIRMIE OFERTA WYMAGANIA PRAWNE KONTAKT
 
OFERTA
 
    Ewidencje, sprawozdania    
    Wnioski, pozwolenia    
    Gospodarka odpadami    
    Audyty, przeglądy, analizy    
    Programy ekologiczne    
    Systemy zarządzania    
         

Wnioski o wydanie pozwoleń ekologicznych

 

 
 • sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń na emisję
  gazów i pyłów do powietrza,


 • sporządzanie operatów wodno-prawnych niezbędnych do uzyskania pozwoleń na:
  - emisję ścieków do wód i ziemi,
  - emisję ścieków przemysłowych do kanalizacji,
  - pobór wód powierzchniowych i podziemnych.

 • uregulowanie prawne gospodarki odpadami - sporządzanie dokumentacji niezbędnej do wydania/przedłożenia:
  - pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
  - zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

 • dokonywanie zgłoszeń instalacji nie wymagających
  uzyskania pozwoleń.


  
Audyty, przeglądy i analizy ekologiczne
audyty ekologiczne oceniające stopień spełniania
wymagań prawnych w zakresie...

Wdrażanie systemów zarządzania
wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskiem
wg normy PN-EN ISO 14001:2005...
© Ecostandard 2006—2013