O FIRMIE OFERTA WYMAGANIA PRAWNE KONTAKT
 
OFERTA
 
    Ewidencje, sprawozdania    
    Wnioski, pozwolenia    
    Gospodarka odpadami    
    Audyty, przeglądy, analizy    
    Programy ekologiczne    
    Systemy zarządzania    
         

Ewidencje, opłaty i sprawozdania ekologiczne

 

 
  • prowadzenie ewidencji oraz wyliczanie opłat za korzystanie ze środowiska

  • wyliczanie zaległych opłat za korzystanie ze środowiska,

  • zakładanie konta w KOBIZE oraz wprowadzanie raportu o emisji gazów cieplarnianych

  • prowadzenie ewidencji odpadów wraz z rocznym sprawozdaniem o wytworzonych zagospodarowanych odpadach,

  • prowadzenie ewidencji opakowań/produktów wraz z rocznym sprawozdaniem o osiągniętych poziomach odzysku/recyklingu oraz wyliczeniem opłaty produktowej,

  • prowadzenie ewidencji substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB).
  
Wnioski o wydanie pozwoleń ekologicznych
sporządzanie wniosków o wydanie pozwoleń
na emisję gazów i pyłów do powietrza...

Programy i projekty ekologiczne
opracowanie programów ekologicznych ze wskazaniem możliwych źródeł dofinansowania
(fundusze unijne, krajowe dotacje, pożyczki i kredyty preferencyjne), ...
© Ecostandard 2006—2013