O FIRMIE OFERTA WYMAGANIA PRAWNE KONTAKT
 
OFERTA
 
    Ewidencje, sprawozdania    
    Wnioski, pozwolenia    
    Gospodarka odpadami    
    Audyty, przeglądy, analizy    
    Programy ekologiczne    
    Systemy zarządzania    
         

Prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami

 

 
 • program kompleksowej i efektywnej gospodarki odpadami, obejmujący:
  - identyfikację i klasyfikację wytwarzanych odpadów,
  - ustalenie zasad gospodarowania odpadami,
  - zorganizowanie systemu odbioru odpadów,
  - zaprowadzenie ewidencji odpadów,
  - uregulowanie prawne gospodarki odpadami

 • realizacja obowiązku odzysku/recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

 • realizacja obowiązku zbiórki odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych,

 • realizacja obowiązku eliminacji substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

  
Audyty, przeglądy i analizy ekologiczne
audyty ekologiczne oceniające stopień spełniania
wymagań prawnych w zakresie...

Wdrażanie systemów zarządzania
wdrażanie Systemu Zarządzania Środowiskiem
wg normy PN-EN ISO 14001:2005...
© Ecostandard 2006—2013